Proeven van Salers - Het natuurrundvlees van de Blankaart

begrazing

Rode runderen rond de Blankaart!

Wie in de zomer rond de Blankaart wandelt, zal ze wellicht wel zien: rode runderen met lange kromme hoorns. Het gaat om runderen die door BuitenGoed worden ingezet voor begrazing van natuurgebieden. Hiervoor werd een opmerkelijk runderras gekozen: het ras “Salers” uit het Centraal Massief in Frankrijk.Samen-werken
Voor het beheer van ongeveer 300ha graslanden rond de Blankaart werkt Natuurpunt al jaren samen met landbouwers. Met een 50-tal landbouwers uit de streek zijn gebruiksovereenkomsten afgesloten. De landbouwers gebruiken de graslanden gratis mits ze een aantal randvoorwaarden respecteren: niet bemesten, een maaidatum in functie van natuurbehoud en –ontwikkeling, extensief begrazen,….

Ons natuurstreefbeeld
Op korte termijn opteren we rond de Blankaart voor een geperceleerd, halfnatuurlijk landschap, bestaande uit een breed scala aan soortenrijke graslanden (beheerd als hooiland, hooiweide of graasweide) afgeboord door een netwerk van sloten met zeggen- en rietvegetaties en natte ruigten, soortenrijk moeras, helder, open water en zeer lokaal ook moerasbos. De perceelsgrenzen blijven (grotendeels) behouden. Hooilandbeheer (met of zonder nabeweiding) of extensieve begrazing zorgt voor het ontstaan van een mozaïek van halfnatuurlijke soortenrijke graslanden.
Deze ruige, soortenrijke graslanden zijn voor een landbouwer niet langer interessant voor begrazing door melkvee of het klassieke (wit blauwe) vleesvee.
Daarom zet de coöperatieve Buitengoed Salers-runderen in voor het begrazen van natuurgebieden.

Salers, een lekkernij
De Salers is een rood ras uit het Franse Centraal Massief, het departement Cantal. De runderen lijken wat op het Vlaamse rode ras (de “Casselkoeien”) maar hebben lange en kromme hoorns.
De Salers is een ideaal runderras voor begrazing van natuurgebieden. De dieren zijn uitzonderlijk rustig, heel gezond, kunnen alleen kalveren (zonder menselijke hulp, zonder keizersnede), grazen probleemloos in alle weersomstandigheden en op ruwe terreinen. Op basis van voedsel dat uitsluitend uit grassen en kruiden bestaat die ze in de natuur te eten vinden, produceren ze heel mals, vetarm en smaakrijk vlees. In Frankrijk is het vlees van de Salers een gastronomische delicatesse en wordt het onder een beschermd label verkocht.

BuitenGoed wil de meerwaarde van dat rundvlees ten volle benutten. Om de veestapel jong en vitaal te houden worden regelmatig runderen geslacht. Dit levert een hoeveelheid uitzonderlijk lekker en gezond natuurrundvlees op. Dit vlees wordt vacuüm verpakt in gemengde diepvriespakketten van 5 te koop aangeboden. Bestellen kan momenteel alleen via voorinschrijving.

| © Natuurfonds Westland vzw | Comsa!